Repensem la ZBE

Escrit d’al·legacions i com adherir-te